ائیگ، قل یا پول

شجره نامه

در محل زندگی من به ترکمن هایی که در نسل شان تا بحال با هیچ غیر ترکمنی وصلت نداشته اند ترکمن های ائیگ گفته می شود. قل به ترکمن هایی گفته می شود که در شجره نامه شان حداقل یک مرتبه با غیر ترکمنی وصلت داشته اند.

جمعی در حال گفتگو بودند که این روز ها ترکمن ائیگ در زندگی جلو افتاده یا ترکمن قل، بحث خیلی داغ شده بود وچون از هر دو قوم–ائیگ وقل- حضور داشتند امکان درگیری وجود داشت.

حالی آقا در جمع حاضر بود. یک دستش را بالا آورد وضمن دعوت همگی به آرامش گفت:بگذارید من جوابتان را بدهم ودعوایتان را حل وفصل نمایم. این روزها  ائیگ وقل هیچ کدامشان در زندگی جلو نزده اند.

حاضران گفتند: در بحث ما غیر از این دوطایفه طایفه دیگری وجود ندارد.

حالی آقا گفت: چرا وجود دارد وآن پول است که جلو زده است.

/ 4 نظر / 17 بازدید
تميم

سلام آقاي ظهري جواب دندان شكني به آنها داده ايد... قبلترها از اين گونه مناظره ها زياد شكل مي گرفت... آنگونه كه شاهد دگرگوني اجتماع هستيم، با گذشت زمان تفتيش انساب گذشته از بين خواهد رفت... حتي اكنون هم شايد براي بعضي جوانها اين دو مقوله جاي سؤال داشته باشد... يادمه وقتي يكي از برادرهايم تصميم گرفت با دختري از يكي از قبايل كه منسوب به "قل" بود، ازدواج كند، با چه مخالفتهايي مواجه شد و با چه مشقتي مسير ازدواجش را هموار كرد... پست تأمل برانگيزي بود. [گل]

اجو

سلام ! خسته نباشید !! اره منم یادمه اییگ ها به قل ها دختر نمیدادن ! تو خواستگاری ها اولین سوال اییگ یا قل بودن طرف مطرح میشد ولی الان دیگه اینجوری نیست انگار ! همه قاطی شدن !![لبخند]

'گزل

سلام الحق که جواب دندان شکنی بود آفرین بر حاضرجواب[نیشخند]