بیقراری پاها

عنوان این پست جمله ای شاعرانه یا عاشقانه نیست.بلکه احساس ناخوشایندی در پاهای آدمی است که او را مجبور میکند به هنگام بروز این حس پاهایش را مدام تکان دهد.این احساس ناخوشایند جزو درد توصیف نمی شود.به صورت مور مور شدن،گزگز وامثال آن بیان می شود.بعضا به هنگام بروز این حس  میل انجام کاری که در افراد متفاوت ،بسیار گوناگون است ایجاد می شود.در انتظارهای طولانی ویا در مواقعی که شخص مجبور است حالت ثابتی را به مدت طولانی داشته باشد ظهور میکند.

بله این بیماری بی قراری پاها است.در دوسه سال قبل حتی اسمی از این بیماری در اینترنت یافت نمی شد ولی اخیرا تعدادی از سایت ها مبادرت به توصیف این بیماری نموده اند.تاکنون نیز دارویی برای درمان این بیماری بیان نشده است.عده ای آن را به کمبود بعضی از ویتامین ها نسبت می دهند.

اگر شما یافته ای یا تجربه ای در خصوص این بیماری دارید از اطلاعات خود این حقیر را بی نصیب نگذارید لطفا.

/ 0 نظر / 34 بازدید