انتخابات (1)

میزان رای ملت است (حضرت امام (رض))

اصولا در شهرستان ما -گنبد کاوس- کلیه ی انتخابات با شور وشوق فراوانی همراه است.عوامل زیادی در ایجاد این شور وهیجان نقش دارند.که به نظر بنده اولین آن انتظار آحاد مختلف شهرستان به بهتر شدن سطح زندگی ومعیشت شان از طریق انتخاب فرد اصلح است.انتخابات شوراهای شهر وروستا که می توان از آنها به نوعی انتخابات محلی نام برد جرئت می توان گفت که صد درصد مردم این شهرستان در انتخابات شرکت دارند.ویژگیهای خاص این دوره از انتخابات شوراها ی شهر روستا میزان تحصیلات کاندیداها است به طوری که در شهر ها الزاما حداقل مدرک تحصیلی لیسانس ودر روستاهای بالاتر از دویست خانوار الزاما کاندیداها حداقل مدرک دیپلم را باید داشته باشند. و روستاهای کمتر از دویست خانوار میزان سوارد در حد خواندن ونوشتن کفایت میکند.هم چنین ثبت نام اینترنتی کاندیداها از ویژگی های دیگر این دوره از انتخابات می باشد.

در این بین نیروهایی در بین جامعه تراکمه هستند که به نیروهای انتخاباتی معروف هستند.واین نیروها کاملا شناخته شده وبه فوت وفن تبلیغات و نحوه ی تاثیز گذاری در اذهان مردم بسیار آگاهی دارند.تعدادی از آنها به عنوان کادر انتخاباتی کاندیداهای راه یافته به مجلس شورای اسلامی چه نمایندگان محترم فقید شهرستان یا همین دو سه نماینده ی فعلی راه یافته به مجلس محسوب می شوند. این نیروهای کادر معمولا از کانیداهایی که حمایت میکردند الان نیز حرف شنویی دارند. وهیچ نوع توهین احتمالی در خصوص کاندیداهی خود قبول نمی کنند. در روزهای آینده به طور کلی به مباحث دیگری در خصوص ویژگی های تبلیغات انتخاباتی در شهرستان گنبد کاوس خواهیم پرداخت.

 

/ 1 نظر / 21 بازدید