سرچ در گوگل ارث

در قسمت چپ صفحه گوگل ارث ستونی وجود دارد که sidebar گفته می شود.که با کلیک بر روی اولین شکلک نوار بالایی صفحه مذبور می توانید(اولین از سمت چپ) آنرا آشکار یا یا مخفی سازید.جعبه سرچ گوگل ارث در بالای سایت بار قرار دارد.به فرمتهای مختلف مکان مورد نظرتان را میتوانید سرچ نمایید.

شهر،ایالت

شهر،کشور

شماره خیابان،شهر،ایالت

کدپستی

وبه صورت مختصاتی برحسب مختصات های

طول وعرض جغرافیایی برحسب درجه ودقیقه اعشای

طول وعرض جغرافیایی برحسب درجه،دقیقه،ثانیهD.M.S

فعلا چنانچه مختصات بر حسب UTMدر اختیار دارید قابل سرچ از طریق منوی پیش گفته نیست که در پست های بعدی به تیدیل سیتم های مختصات به یکدیگر خواهیم پرداخت.

/ 0 نظر / 85 بازدید