وضعیت نامعلوم

هفته نامه وزین صحرا تیتر بزرگی صفحه اول زده بود بدین مضمون که علیرغم وقوع خشکسالی دراستان گلستان از سوی مسئولان خشکسالی اعلام نشده است. ریس محترم بانکی همان شماره را روی میز کارش گذاشته بود به هر کسی که وضعیت وامش را سوال میکردواینکه بعلت خشکسالی تمدیدشده است یانه، فی الفور همان تیتررا نشان میداد. مراجعه کننده فوری قانع ، واز دفتر او خارج می شد. تااینکه همان هفته نامه در شماره های بعدی خبری را درج کرد بدین مضمون که کلیه وام های بخش کشاورزی تمدید شد. ما این خبررا با اسکن کردن بصورت یک کاغذ A4 در آوردیم سراغ همان بانک رفتیم که البته دیگر هفته نامه صحرا روی میز کار ایشان یافت نمیشد.وضعیت وام ها را سوال کردیم میگفت هنوز مشخص نیست . خبر را نشان دادیم میگفت یک بخشنامه ای آمده ولی جزییات مشخص نیست. تا لحظه نگارش این پست وضعیت استمهال وام های کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی نامعلوم است.

/ 1 نظر / 20 بازدید
فریدون

[گل][قلب][گل] سلام: بعضی دید منفی دارند تیتر منفی روزنامه را قبول دارند و بخشنامه رسمی مثبت را خیر [گل][قلب][گل]