کاسبی های عجیب وغریب

هوش سرشار یا به قول معروف IQ بالا منشاء ظهور خلاقیت های زیادی شده است.یکی از نمونه های بارز آن هم در عرصه کسب وکار به منصه ی ظهور می رسد.

یادمه

آن سال ها  وسایل ارتباطی پیشرفته از قبیل موبایل هنوز رایج نبود.بنده نیز در دوره سرباز ی بودم.خواستیم با منزل  تماس تلفنی داشته باشیم. شرکت مخابرات هم   تلفن های عمومی سکه ای را تازه جمع کرده بود وبه جای آن تلفن های عمومی کارتی به تعداد اندک در حال نصب بودند.کارت تلفن های عمومی هم نایاب بود.شخصی که کنار تلفن عمومی کنار خیابان ایستاده بود متوج مشکل من گردید.شماره منو گرفت بابت مکالمه من پانصد تومان  وخورده ای از اعتبار کارتش کسر شد.ایشان هم مبلغ ششصد تومان وخورده ای از من گرفت.برای کسر شدن مبلغ پانصد تومان از اعتبار کارتش صد تومان می گرفت.

یادمه

تابستان امسال اراده کردیم قدری تیپ جوانی برای خودمان درست کنیم.پیراهنی آستین کوتاه ابتیاع کردیم. از قضا همان روز هم جهت کاری اداری گذرمان به اداره ای از ادارات شهر افتاد.درب ساختمان اداره معظم مذکور به دلیل ملبس بودن ما به لباس آستین کوتاه از دخول ما به ساختمان ممانعت به عمل آمد.چپ وراست قدری هم بالا وپایین را نگاه کردیم.شخصی نزدیکم شد وپیراهنی را دستم داد تا بپوشم .چون کارم عجله ای بود مجبور به پوشیدن آن شدم.معلوم نبود این لباس را چندین وچند نفر پوشیده اند کثیفی آن واندازه تن ما نبودن آن بد جوری توی ذوق می زد.کارم که در آن اداره تمام شد لباس را به صاحبش تحویل دادم وپیراهن آستین کوتاه خودم را تن کردم.او هم پیراهن را فوری تحویل شخص دیگری که پیراهن آستین کوتاه پوشیده بود،داد.چشم تان روز بد نبیند آن روز از خاراندن اندام فوقانی بدنم به ستوه آمدم.

/ 6 نظر / 23 بازدید
نازنین گل یخ

[ابرو]چه خاطراتی!! تا تو باشی تو شغل دولتی هوس جوانی به سرت نزنه:ى

چال چووروگ

بعضی از این آدمهاچه کارها که نمی کنند. چند هفته پیش که رئیس جمهور آمده بود گرگان یکی داشت در میان انبوه جمعیت خودکاروکاغذ می فروخت . چه فروشی هم داشت!

سایرا

[گل][گل][گل][گل] درود بر شما دوست خوبم [گل][گل][گل][گل] خوب گشتن و سر گردنه رو پیدا کردن. [نیشخند]

وحید زایری

سلام دوست من دنیای عجیبی است ! بعضی تعصبات بیجا چنان توی ذهن می زند که آدم خجالت می کشد ! مثلا آستین کوتاه حداکثرش اینه که کراهت داره . اون قدر حرام توی جامعه انجام میشه حالا گیر میدن به یک سری چیزای الکی !! به این میگن انحراف دین .