رفقای ماتقلیچ دده

 

هانان

(چه قد این اسم قشنگه) وتعدادی از دوستان از تایاق سوالی نموده اند به دین مضمون که ماتقلیچ دده حقیقت دارد یا ساخته وپرداخته ی ذهن تایاق می باشد. البته ذهن تایاق میتواند هر چیزی را خراب کرده یا بسازد. این جای خود دارد. مرا ترس برداشته بود که از این سوال مباد ماتقلیچ دده عصبانی شده برسر کامپیوترتایاق ،تایاقی فرود نیاورد.

 این عمل در خصوص یکی از همسایه های ما مصداق بارز دارد. او بعد از اینکه وضعیت اجتماعی ترکمن صحرا به سمت وسوی استفاده از وسایل سواری موتوری پیش رفت آخرین نفری بود که اسبش را فروخت وموتورسیکلتی برای خود دست وپا کرد. روزی با موتور به صحرا جهت سرکشی به زمین کشاورزی اش میرود هنگام برگشت هرچه سعی میکند نمیتواند موتورش را روشن کند. بالاخره با هزار فحش ونفرین به موتور وتعریف وتمجید از اسبش موتور را کشان کشان به منزل می آورد. آن را درسایه منزلش پارک میکند. همانجا نیز هندلی به آن میزند. با نهایت حیرت موتور سیکلت با اولین هندل روشن میشود. این همسایه ی ما حالا آنقدر عصبانی میشود وتبری را از خورجینی که روی موتورش داشته در دست گرفته به باک موتور ضربه ای میزند که بنزین از آن فوران میکند.

 هانان جان در ترکمن صحرای ما افراد حاضرجواب زیادی زیسته اند. اگرماتقلیچ دده در دنیای مجاز نمود پیدا کرده نمونه ای از ماتقلیچ دده های دنیای واقعی ترکمن هاست.ماتقلیچ دده های دنیای واقعی کلام های نغزشان به طور شفاهی سینه به سینه در بین نسل ها جریان دارد. اگر شخص باحوصله واهل ذوقی میان جامعه بگردد می تواند داستان های فراوان طنز وحاوی مطالب آموزنده ضبط وگرد آوری نماید.

 تعدادی از افراد بذله گوی این اطراف تاجایی که بنده شنیده ام عبارتند از قربان جالای

– حلیم شاهیر- قاری حاجی - واداقرا و رسلم ایشان...

یکی از ماجراهای قربان جالای

اسپند گیاهی است که در اراضی فقیر رشد ونمو داردوقابلیت خوراکی برای احشام نیز ندارد

.گاو حیوانی است لجوج از هرچه نهی اش کنی اصرارش به طرف ممنوع شده بیشتر میشود. روزی کدخدای بیکار ابادی ما مسابقه ای ترتیب میدهد بدینصورت که هر کسی موفق شود بوته ی اسپندی را به خورد گاو دهد برنده مسایقه است وجایزه هم اسب کهر کدخدا تعیین شد.

رندان وبیکاران روستا وروستاهای مجاوربه انواع حیل متوسل شدند نتوانستند آن را به خورد گاو دهند

. تااینکه قربان جالای رفیق ماتقلیچ دده بسته ی قشنگی از بوته ی اسپند تر درست میکند وآن رالبه ایوان خانه ی کد خدا می گذارد.به چوپان نیز میگوید که گاو را از جلوی خانه کدخدا عبور دهد.او نیز چنین کرد.گاو بسته ی اسپند را که می بیندلابد در خود اندیشه نموده که شاید علوفه ی خوشمزه ای باشد.به قصد مزه کردنش به طرفش منحرف میشود. در این هنگام قربان جالای گاو را هی کرده واز خانه دورش میکند. چون خصلت گاو لجاجت است دوباره میل رفتن به طرف ایوان می نمایدوراندن حیوان از طرف قربان جالای تکرار میشود. دریک مرتبه از نزدیک شدن گاو به ایوان قربان جالای حرکتی نشان نمیدهد وگاو خوشحال با مشاهده ی این وضعیت به طرف اسپند میدود وبه آن که میرسد فوری لقمه ای گاوی برداشته نیم جویده قورتش میدهد.

این طوری قربان جالای برنده ی جایزه میشود.

 

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
تایاق

آی بی پیاز بهتر از این نمیشه جواب داد. [نیشخند]

هاتیجا...

سلام. واااای حالا اگه خود ماتقلیچ ده ده بیاد چی می خواد بگه؟خیلی قشنگ بیان کردین .موفق باشید.

مرضیه

حررررررررررررررررف نداری فکر کنم این داستان های که مینویسی یک کتابچه در بیاری موفق باشی یک بار هم بگو اینا شنیده های عامیانه که خودتون مینویسید و نوشته های خودتون محسوب میشه عالی بود

اغلن

خب پس رفقای ماتقلیج دده زیادن ها؟ البته برای من هم یه جورایی سوال بود ولی براش اینچنین جوابی نداشتم.