وقتی زمین نرم می شود

شاید شما بگویید وقتی زمین نرم می شود کشاورزان بذرکاری را شروع میکنند. یا شاید بگویید گیاهان خودرو سبز می شوند وعلوفه ی چهارپایان اهلی در مراتع مهیا می شود.وشاید های دیگه اونایی  که قدری رمانتیک هستند شاید بگویند که دل آدم ها هم نرم می شوند وهمان طوری که از دل زمین گل های قشنگ سبز می شوند قلب ودل انسان ها هم به هم دیگه تعارفات شاد از خود صادر می کنند.

ولی در محل زندگی من با نرم شدن زمین  یک سری دعواها هم رایج می شود.اینجا خونه ها حیاط دیوار کشی شده ای ندارند. حیاطشان اگر معلوم باشد در حدود زمینش چند عدد تیرک علم نموده وبا سیم های خاردار این تیرک ها را به هم وصل نموده اند. ودر بعضی موارد هم بین سیم های خاردار قطعاتی از نی عبور داده وبه اصطلاح پرچین درست کرده اند. عمر این پرچین ها مشخص است مال بعضی از حرفه ای ها دو الی سه سال دوام دارد ومالی مبتدی ها ویا شل وول ها حداکثر یک سال دوام دارد.

وقتی بادی بارانی می آید بالاخره پرچین ها در برابر باد مقاومت از دست داده ومی افتند. صاحب پرچین برای درست کردن آن اقدام میکند اینجا دو جور دعوا پیش می آید. اگر در همسایگی این فرد آن طرف کس دیگری ساکن باشد آن همسایه مواظب است تا همسایه اش به سمت او خط پرچینش را منحرف نکند.

واگر در همسایگی اش مراتع منابع ملی باشند اینجا اداره موصوف وارد عمل شده وبا شکوائیه اش به دادگستری دردسر اساسی برای صاحبان پرچین درست می کند.

/ 2 نظر / 18 بازدید
نازنین گل یخ

سلام سال نو مبارک هالی خان امیدوارم خوب باشی و این دعواها به خیر و خوش گذشته باشد. مرسی که به یادم بودی[گل]

من میخندم تو نخند

سلام تو در همسایگی کی هستی؟ منابع طبیعی یا خورزوخان؟