اعتیاد(قسمت اول)

تعریف دقیقی را از اعتیاد نمیتوانم اینجا عنوان کنم چون بیاییم وبگوییم اعتیاد بده وفلان است وفلان حتمن یکی پیدا میشود وخواهد گفت مثلا اعتیاد به مواد افیونی بده ولی اعتیاد به مطالعه یا عبادت نه تنها بد نیست بل هزاران وبهمان فواید دنیوی واخروی را واسه مردم به همراه دارد ...

  جوونای معتاد زیادهستند و متا سفانه زیاد تر هم می شوند.ایامی که این معتادان فعلی پک های اولیه را به مواد شروع کرده بودندچهره های بشاش وکمر راست وبدن فرز وچالاکی داشتند.

به زعم آنها شیرینی صحبت حین استعمال موادآن قدر است که هیچ لذتی به حد آن نمیرسد.ادعای یکی بسیار جالب ودر عین حال مسخره بود او میگفت ما مواد که مصرف میکنیم دود وارد خون مان میشود اگر ماری ماها را نیش بزند نه تنها به بدن ما کارگر نمی افتد تعجبخندهبلکه خود ماره می میرد.سوالومیگفت این در خصوص سایر حیوانات وحشرات گزنده مثل عقرب واین جک وجانورهای موذی صدق می کند.

تا حالا کسی زهر مار یا زهر سایر حیوانات گزنده را روی معتادان آزمایش نکرده است تا ببینیم عرایض ایشان مسبوق به سابقه وتست وتجربه شده است یا نیست.ادعای بعضی ها قدری اتهام وارد میکند وآن اینکه می گویند خود اطبابعد از سن بخصوصی معتاد می شوند.واین سن راسن چهل سالگی تخمین میزنند وبه طوریکه از سن پنجاه سالگی برای عموم پزشکان صددرصد صادق می دانند.(بلانسبت). البته این موضوع را پرستاری که در یکی از بیمارستان های دولتی کار میکرد صراحتا به خود اینجانب نیز عنوان کرد.آن بیمارستان پلی کلینک بود ودکترعمومی و چندین پزشک متخصص داشت با اشاره به آنها بهم گفت همه ی این پزشکان که تک تک از جلویت رد شدند مصرف مواد دارند.(بلا نسبت)

خلاصه یه عده ای هم تریاک را داروی بسیار معجزه گری می دانند ولی برای ترک کردن خودش هیچ دارویی یافت نمیشود.یکی هم به تریاک معتاد شدعامل اصلی گرایش به اعتیادش را غم از دست دادن برادرش بیان میکرد.ناگفته نماند که تالحظه ی مرگ برادرش با او قهر بود.

/ 5 نظر / 18 بازدید
مقصد

ظهری جان سلام![گل] قالب جدید مبارک![گل] این اواخر کم ژیدائید![لبخند] موفق باشید![گل]

دیه جی

موفق باشی ظهری جان. ادامه بده

تایاق

ظهری جان خمارم کردی [نیشخند]

فریدون

[گل][قلب][گل] سلام دوست من: شما کوتاه هم امدید اخه تریاکی ها انهائی را که سری تو سر ها دارند همه رابلا استثنا از قوم خود میدانند [گل][قلب][گل]

فریدون

[گل][قلب][گل] سلام: بالاخره اونها هم باید توجیه گر اعمال خود باشند روزی شاهد مذاکره چند معتاد بودم یکی پرسید از ما هم نادان تر سراغ داری دوستش گفت اری نفر اول گفت داداش از ما نادان تر کی میتواند باشد دوستش گفت اونی که ما را میبیند و باز هم دنبال این عمل میرود [نیشخند] [گل][قلب][گل]