سیلاب گرگان رود

در مسیر جریان رودخانه گرگان رود سدهای وشمگیر،گلستان وبوستان وچند سد لاستیکی نیمه کاره احداث گردیده اند.اهداف اولیه ی این سد ها ممکن است هر هدفی باشد ولی کشاورزان دو انتظار اصلی از این مجموعه ی سد ها دارند.اول تامین آب زارعان در مواقع مورد نیاز دوم مهار سیلاب های رودخانه گرگان رود به نحوی که کشت کار کشاورزان در حاشیه گرگان رود دچار خسارت سیل نشود.امسال سال زراعی 91-1390 اراضی حاشیه رود خانه گرگان رود از ناحیه سیل دچار خسارت زیادی گردید.

/ 0 نظر / 61 بازدید