صدای جام باده

جایتان خالی به اتفاق دوست فرزانه ای جهت تفریح دو شب را در جنگلی ماندیم. به انواع تفریحات نیز مشغول بودیم..دوست فرزانه مان گفت فلانی جان می دانی چرا میگساران پیاله ها را به هم میزنند. وقتی جواب ((نه)) را از جانب من شنید گفت: وقتی نخستین میگساران می نوش جان می کردند از جانب گوش انسان اعتراض برخاسته که تمام چهارستون بدن انسان از می بهره مند می شود الا من ،فکری هم برای لذت بردن من از می بجویی!!!!!!

نخستین میگساران نیز قانونی وضع کرده اند که حتما قبل از نوش ،پیاله ها به هم کوبیده شود تا  از صدای برخاسته گوش انسان لذتی عایدش شود.

ن پ) این پست دلیلی بر میگساری عمو ظهری تان نیست وا

/ 4 نظر / 17 بازدید
گزل

[نیشخند][نیشخند][نیشخند] شنیدن کی بود مانند دیدن[زبان]

اغلن

اتفاقن دلیل می‌گساریه، چرا نیومدید بگید چرا 33 بار می‌گن الله اکبر؟ ها؟

اجو

وای عمو ظهری شما هم بله؟

چال چووروگ

من هم با گزل خانم موافقم البته باکمی تغییر( شنیدن کی بود مانند خوردن)!؟ مثل این میمانه که کسی بخواد از بوی کباب لذت ببره! ولی حقا که مطلب جالبی بود.