نقبی بر طرح جدید آموزش وپرورش

این روزها طرح جدید آموزش وپرورش که خودشان البته معلم ها اعلام کردند که غیر انتفاعی سازی مدارس است.از طریق دانش آموزان به گوش والدین رسیده ودر آبادی قلقله ای به راه افتاد که ای وای شورا ودهیار کجایید که بابت هر دانش اموز چهارصد هزار تومان می گیرند.ما بچه هایمان را نمی فرستیم مدرسه واین حرفها یکی میگفت  که حق مردم را نخورید دیگر؛ من مانده بودم که دولت طرحی را میخواهد اجرا کند حالا چه طور شورا یا دهیار حق خور میشوند من نمیدانم.مدیرمحترم آموزش وپرورش آمد در روز دوم عید قربان برای اهالی توضیح داد از مزایای طرح واین حرفها والدین بچه ها دغدغه کیفیت آموزش را مطرح میکردند که ای وای من معلم های صفر کیلو متر می آیند والخ

راستیتش این طرح را شنیدم گفتم شاید این طرح شانسی خوب از آب دربیاد.اندیشه ام به چند سال پیش فلش بک زد آن سالهایی که برای چند سال عضو انجمن اسلامی مدرسه ابتدایی روستا بودم کسی از اولیای دانش آموزان نمیامد واز کیفیت آموزش گلایه نمیکرد البته مدیر مدرسه هم انجمن را یک رابط تهیه پول برای هزینه های مدرسه تلقی میکرد یادم میآید حتی یک جلسه هم نماینده معلم ها که یکی از اعضای ثابت انجمن اولیا ومربیان مدرسه بود درجلسه شرکت نکرد. اولیای دانش آموزش هم مراجعه میکرد شکایت از بچه منو در راه از موهای کشیده اند وغیره عنوان میکردند من از معلم ها کیفیت آموزش سوال میکردم یکی از معلم ها گفت من سی سال است که تدریس میکنم ولی احدی از اولیای دانش آموزان از من از بابت کیفیت آموزش گلایه نکرده است.

ادامه دارد.

/ 0 نظر / 29 بازدید