دختران ترکمن

                                                             دخترانِ رودِ گل آلود !
                                                             دخترانِ‌هزار ستونِ شعله به تاق بلندِ دود !
                                                              دخترانِ عشق هایِ دور
                                                              روزِ سکوت و کار
                                                              شب هایِ خسته گی !

دخترانِ روز
بی خسته گی دویدن،
شب
سرشکسته اگی ! –
در باغِ راز و خلوتِ مردِ کدام عشق ـ
در رقصِ راهبانه یِ شکرانه یِ کدام
آتش زدایِ‌ کام
بازوان فواره یی تان را
خواهید برفراشت ؟
افسوس!
موها ، نگاه ها
به عبث
عطرِ لغاتِ شاعر را تاریک می کنند .
دخترانِ رفت و آمد
در دشتِ‌مه زده !


                                                    دخترانِ‌ شرم
                                                    شب نم
                                                    افتاده گی
                                                    رمه!
                                                    از زخمِ قلبِ آمان جان
                                                    درسینه یِ کدامِ شاعر خون چکیده است ؟
                                                     پستانِ تان، کدامِ شما
                                                    گل داده در بهارِ بلوغ اش ؟
                                                    لب هایِ‌تان کدامِ‌ شما
                                                    لب هایِ‌تان کدام
                                                    ـ بگویید !ـ
                                                    در کامِ‌او شکفته ، نهان ، عطرِ بوسه یی ؟

شب هایِ تارِ‌نم نمِ‌ باران ـ که نیست کار ـ
اکنون کدام یک ز شما
بیدار می مانید
در بسترِ خشونتِ نومیدی
در بسترِ تفکر پُر دردِ رازِتان
تا یادِ‌آن ـ که خشم و جسارت بود ـ
بدرخشاند
تا دیرگاه، شعله یِ‌ آتش را
در چشمِ‌بازِتان ؟
بینِ شما کدام
ـ بگویید! ـ
بین ِ شما کدام
صیقل می دهد
سلاح ِ آمان جان را
برای ِ‌
روز ِ
انتقام ؟

بااقتباس فراوان از اینجا

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
منصور

وبلاگ جالبي داري [قلب] به منم سر بزن