اجاره ی بستر

اینجا بستر خواب اجاره ای نشده ،اشتباه  هم نکنید در مورد روسپیگری یا صکص های خیابانی هم نمی خواهم مطلب بنویسم. منظور از اجاره کردن بستر را توضیح می دهم.

پدرم در کنار رودخانه ی گرگان رود 5/1هکتار زمین داشت.(به این نوع زمین ها در گویش محلی توقای گفته می شود)با اینکه این زمین از پنجاه سال پیش سابقه ی کشت دارد ولی به استناد قانون توزیع عادلانه ی آب بابت کاشت وبهره برداری  ازاین زمین سالانه مبلغی را به عنوان اجاره به شرکت توزیع آب منطقه شرق استان باید بپردازیم.سال های اول مبلغ اجاره ها خیلی کم بود سالی شش هزار تومان تا رسید به سالی ده هزار تومان در حال حاضر سی وسه هزار تومان برای هر هکتار است. مبالغ که زیاد تر شد پدر خدا بیامرزم از پرداخت وجه استنکاف کرد. تا اینکه شرکت توزیع وبهره برداری شرق استان از پدرم به دادگاه شکایت برد.

پدرم روز قبل از دادگاه یاد رفیق سال های جوانی اش ماتقلیچ دده افتاد وبه او زنگید.  ماتقلیچ دده هم جواب مقتضی را به پدرم رساند.

فردا با پدرم در محضر دادگاه حاضر شدیم.قاضی گفت (چون طرف ما دولتی بود حکم از قبل مشخص شده بود) چون آنجا قبلا بستر رودخانه بوده به استناد قانون شما  سالانه اجاره باید بدهید.

پدرم گفت ماتقلیچ دده شاهد است همین زمینی  که ساختمان  اداره دادگستری راعلم کرده اید قبلا رودخانه جریان داشته شما اجاره ی بسترش را بپردازید من هم چشم پرداخت می کنم.

من خنده ام گرفت قاضی که رنگ چهره اش عوض شده بود با عصبانیت رو به من کرد وپرسید تو کی هستی گفتم پدرم سواد ندارد همراهش آمده ام گفت برو بیرون  گفتم نمیرم زنگی را زد قل چماق سربازی آمد بازویم را گرفت و مرااز ا تاق بیرون آورد. ازدرب باز اتاق دادگاه ،قاضی وپدرم را نیگاه میکردم آخر دادگاه قاضی روبه پدرم گفت اظهاراتت را امضا کن. پدرم گفت امضا نمیکنم. پسرم را بیرون فرستاده ای او حضور نداشته باشد امضا نمیکنم. قاضی پدرم را هم راهی بیرون اتاقش نمود وزنگش را زد ازدفترش دو نفر آمدندوذیل برگه ای که اظهارات پدرم ثبت شده بود گفته های پدرم را گواهی کردند.

/ 5 نظر / 15 بازدید
مژگان

از این ماجراها هرروز هزاران بار در گوشه وکنار کشور اسلامیمون انجام میشه.راستی بالاخره اینجا هم اسم دار شده ؟

مرضیه

باز هم اجبار و تو سری خوری ببخشید عمو ظهری ولی مملکت اسلامی به قول مژگان و چیزی عادی برای ما منم آپ کردم

اغلن

خب البته برای قضاوت کردن در مورد قاضی باید حرفهای او را هم بشنویم ولی مالیات و اجاره و اینها دیگه طرف دولته که خب سخته باهاش بخوای در بیفتی.

صحنه

اوزینگا بیز لارا یاقین بولمالی.شول آرنا بیزینگ یانیمزدا دا بار.بو گونلر بیزینگ وبلاگیمیزدا گورینایانگدا؟آیلاندا دور.

فریدون

[گل][قلب][گل] سلام : خنده نا بجا بوده یا بجا؟[نیشخند] [گل][قلب][گل]