اولین حرف

اولین حرفی که معلمم در کلاس اول ابتدایی که در آن سال خوب یادم هست به صورت مستمع آزاد شرکت می کردم حرف (آ)بود وبه ما می گفتنداین آ است آی کلاه دار الان فرزندم که کلاس اول ابتدایی است حرف (آ) را گفتند (آی اول) وشعر قشنگی هم یادشان داده اند (آهستم آ هستم   قدبلندی دارم  کلاه سرم میزارم  وقتی کلاهمو دیدم   فوری خودم دویدم  کلاه رو برداشتم روی سرم گذاشتم  اما آغیراول بیچاره  یک کمی دیرتر اومد کلاه براش کم اومدو000) اما شاید تصادفی باشد ولی فکرش  را میکنم بعید به نظر می رسد تصادفی باشد که تلفیق اولین ودومین حرف الفبا کلمه ای معنی دار باشد آن هم چه معنایی، آب، اولین کلمه ای که به ذهنمان خطور می کند مایه حیات است و(( من الما کل شی حی )) که کاملا فصل الکلام است وچه انسان های باشعوری که بادو حرف اول الفبا به اساسی ترین عنصر حیات اشاره کرده اند. اما الان به شغلم (شغل که چه عرض کنم)که نگاه می کنم نگرش دیگری به آب که معلمم با آی کلاه دار بهم یاد داده است ،دارم کلا معقوله آب در منطقه گنبد می گویند از وضعییت پیچیده ای برخوردار است آیا این گفته درست است ؟ وضعییت پیچیده فکر می کنم شاید منظور همان پیچ وخم های رود خانه گرگانرود باشد یا هم چیزهای دیگر نمی دانم اما این را می دانم در منطقه ترکمن صحرا این رود جریان دارد وبه دریای خزر می ریزد سالیان سال است که این رود دراین منطقه در جریان است اما از استفاده دریغ از استفاده ،پیشینیان ما همه فکر می کردند چرا همه گناهان را به گذشتگان نسبت دهیم خودمان هم این گونه فکر می کردیم یعنی فکر نمی کردیم چه استفاده ای غیر از آبیاری تعدادی از اراضی کشاورزی که حاشیه رودخانه قراردارند می توانیم از آب گرگانرود داشته باشیم که البته در اندک سالهایی از کشتمان هم موفق به تولید محصولی میشدیم که کفاف خرج کردمان را بکند. چون در اثر طغیان رود خانه در اثر سیل محصول دچار آبگرفتگی میشدوچیزی هم عایدمان نمی شد درخصوص بیمه هم فرهنگ سازی درستی نشده بود به زعم بنده در حال حاضر هم دارای فرهنگ درستی نیست کشاورز اگر سال گذشته دچارخسارت نشده باشد امسال مبادرت به انجام بیمه نمی کند وچنانچه امسال دچار خسارت شود به کارشناس ارزیاب بیمه می گوید ((پارسال که چیزی ندادین امسال لااقل قدری هوارا داشته باشید)) خلاصه از بحث آب دور نشویم درباره مزیت های کشت آبی هرچه بگوییم کم است واین ضرب المثل دهقان های باتجربه است که مساحت زمین آبی ضربدر 2 است .بعد از تاسیس سد گلستان ا به تعدادی از روستاهای بالادست رودخانه مقدار 25میلیون متر مکعب سهمیه از آب گرگان رود تخصیص داده شد برای بهره برداری ازاین سهمیه تخصیصی دربین روستا های مذکور فرهنگ سازی جهت تشکیل تعاونی از سوی اداره کشاورزی وقت صورت گرفت که بدنبال آن درروستای قراول تپه شرکت تعاونی تولید پیمان گنبد تشکیل شد ایستگاه پمپاژ آن به سرعت تکمیل واز کانال ها در وهله اول به صورت سنتی بهره برداری گردید ودرحال حاضرنیز به همان صورت سنتی تاجایی که من اطلاع دارم بهره برداری میشود تلاشها واقداماتی درجهت ایجاد کانال های استاندارد دردست اقدام است . ((ازمدیرعامل مربوطه دعوت میشود اطلاعات مربوطه را در اختیار بگذارد مدتی مدیرعامل شرکت فوق دوست خوبم آقای مهندس شیبک بودکه در حال  حاضر استخدام وزارت جهادکشاورزی شده است))دومین شرکت تعاونی تشکیل شده شرکت تعاونی تولید امید گنبد بازیرپوشش دادن روستاهای داشلی علیا ،قزاقلی بامرکزیت روستای سلطان علی بود دراین شرکت تاجایی که من اطلاع دارم بادراختیارداشتن انبار نهاده ها تغذیه نهاده ای سایر شرکت های تعا ونی تولید ازجمله بوستان ساری بخش وبرزگرودر پاره ای از سالها توزیع نهاده های شرکت یاسی تپه وپیمان رانیز بعهده داشت کانا ل های استاندارد آبیاری درفاز یک ظاهرا تمام شده که مساحت آن حدود 600هکتار می باشد واقداماتی در جهت تکمیل وتجهیزایستگاه پمپاژوحوضچه رسوب گیردردست اقدام است در رابطه با این تعاونی تولید نیز منتظر دریافت گزارشات مدیرعامل مربوطه اش هستم در حال حاضر مدیر عامل قدری به نام آقای مهندس ارمان سکانداری این تعاونی تولید را دردست دارد باکوله باری از تجربه چون در سابق فکر می کنم به مدت دو دوره رییس هیئت مدیره اتحادیه زرخیز دشت هم بود که انشاا... درروزهای آینده دراین خصوص بیشتر توضیح خواهم داد.

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
جيران

متاسفانه من در اين موارد (کشاورزی و تشکلهای مربوطه‌اش ) هيچ چيزی سرم نميشود . نظر هم اگر بگذارم خوب بجز اين شکلکها هيچ چيز پيدا نميکنم برای گذاشتن ... در هر صورت ممنونم از لطفتان که ميآييد و با دقت ميخوانيد و نظرتان را ميگذاريد . دو سال قبل من هم معلم بودم ، اين آی با کلاه شما مرا به آن خاطرات ميکشاند ....

محمد

شما که طریقه استفاده از آب را می دانید اطلاع رسانی کنید . ممنون