از پایان نامه یک دوست

تحول مسکن روستاییان

در ذیل چکیده پایان نامه یکی از دوستان نیکم با اجازه اش جهت بهره برداری مقتضی دیگر دوستان درج میگردد.

 

چکیده

نام و نام خانوادگی : حامد چپرلی

 

عنوان پایان نامه : نقش درآمد در تحول الگوی مسکن

روستایی ، مورد دهستان سلطانعلی ، شهرستان گنبد کاووس

 

استاد راهنما : دکتر عبدارضا رحمانی فضلی            

    اساتید مشاور : دکتر ژیلا سجادی و دکتر عبدالحمید نظری

 درجه تحصیلی :  کارشناسی ارشد  

  تاریخ فراغت از تحصیل :  1386

رشته : جغرافیا                                              

   گرایش : برنامه ریزی روستایی

دانشگاه : شهید بهشتی                                 

       دانشکده : علوم زمین

کلید واژه ها : درآمد، مسکن، تحول، الگو، توسعه

چکیده : محور اصلی این تحقیق، بررسی اثرات درآمد در تحول الگوی مسکن روستاها است. بنابر این در این تحقیق کوشش شده است تا عوامل موثر و زمینه ساز در تحول الگوی مساکن روستایی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. اسکان اجباری عشایر در سال 1304 و به دنبال آن اصلاحات ارضی  باعث تغییر شیوه معیشت از دامداری به کشاورزی در منطقه گردیده است که این عوامل به دنبال خود تحول اقتصادی و افزایش درآمد را به همراه داشته است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با گسترش ارتباطات و اجرای برنامه های عمرانی اقتصاد منطقه دچار تحول وسیعی گردید که این تحولات باعث افزایش درآمد و تاثیر پذیری روستاییان از معماری شهری برای ساخت و ساز مساکن خود گردیده است.

از جمله عوامل موثر در تحول الگوی مسکن روستایی می توان به موارد زیر اشاره کرد : تغییر در نظام بهره برداری و مالکیت، تغییر در الگوی کشت از طریق جایگزینی محصولات سود آور نظیر گیاهان صنعتی برنج، و ترویج باغداری به جای کشت غلات، رونق کشت دو نوبته  در یک سال زراعی و ترویج کشتهای زیر پلاستیکی بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان و افزایش درآمد و رفاه نسبی آنان، گسترش ارتباطات جاده ای و ارتباطات دستجمعی و تاثیر پذیری روستاییان از فرهنگ شهری، تحول در مجموعه الگوی مساکن روستایی(حذف برخی از اجزای مساکن سنتی و ایجاد فضاهای جدید در داخل روستاها) .

اساس این تحقیق بر دو فرضیه استوار است: 1- تغییر و تنوع فعالیتهای اقتصادی باعث افزایش درآمد و تحول الگوی مسکن روستایی گردیده است.

2- گسترش ارتباطات و برنامه های عمرانی باعث تحول الگوی مسکن روستایی شده است. در انجام این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ها مشخص شده و جمع آوری داده ها و اطلاعات ضمن بررسی های کتابخانه ای ، به صورت میدانی نیز به انجام رسیده است . سپس با استفاده از نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس به تحلیل داده ها پرداخته شده است و در نهایت با توجه به یافته های تحقیق، فرضیه های تحقیق مورد آزمون و درستی آنها تایید شده است.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید