حمیت تعاونی ها

چراماعادت داریم بگوییم ((مشکلاتی داریم و همه تعاونی ها دارای مشکل هستند.)) یعنی همان چیزهایی که روزشنبه مورخه 12/12/85نوشتم. بدون  شک اکثر افراد جامعه وخانواه ها دارای مشکلاتی هستند ازجمله کمبود درامد عدم کفاف دخل وخرج زندگی ودرکلان مساله کشورها ودولتها نبز فاقد مشکل نیستند اما در مقابل دارای نقاط قوت بسیاری نیزهستند اما چیزی که ازهمه بیشتر ذهنم رابه خود مشغول کرده ایجاد حمیت در بین اعضا

 تعا ونی هاچقدر مشکل است درمقابل هماهنگی وحمیت افراد در اجرای کارهایی مثل مسجدسازی چقدربالاست ونظیر آن درتعاونی های موفق سایر کشورهای پیشرفته هم شاید مشاهده نگردد.درکار مسجد سازی شاید یک فرد سخت ترین کارها یا بیشترین هزینه را متحمل شوداما می بینیم که ذره ای گله وشکایت ندارد.چرا این همکاری ها دربستری به نام تعاونی مشهود نیست؟ بدون دخالت ونظارت دولت مساجد عظیمی درمنطقه گنبد ساخته می شود سایر مراسم های مذهبی ازجمله عزاداری برای سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام وسایر اعیاد ومراسمات مذهبی بصورت خود جوش وبدون اکراه برگزار می شود . امادر عرصه تعاونی های تولید تا می خواهیم اعضا را مثلادرفرایند جذب کمک های فنی اعتباری به بانک عامل معرفی کنیم درکشاندن اکثریت قریب به اتفاق اعضا به طرف این مساله بامشکل مواجه می شویم واین در حالی است که  معمولا بالای 30تا40درصد پروژه قبلا ازطریق کمک های مستقیم دولت اجرا شده است .

خیلی ها عنوان میکنند مسایل مذهبی دیگر با اعتقادات مردم سرشته شده وکاملا عجین شده است . به مثال دیگری توجه تان را جلب میکنم تعدادی از جوانان روستاهای ساری بخش ، خوجم لی، پتکه و حالی اخوند مسابقه فوتسالی را برگزارکردند که دراجرای ان هیچ یک از ارگان ها حتی ورزشی نقشی نداشتندودرعوض این مسابقات درنهایت امنیت وبدون دعوی انجام شد.به این صورت که ازاین چهارروستا جمعا16تیم تشکیل دادند ومسابقات به صورت تک حذفی انجام شدوازهرکدامشان مبلغ 600تومان جمع اوری کردن درپایان مسابقات ازمحل این پول ها هدایایی را بین تیم های اول تا سوم توزیع نمودند.حالا جای سوال اینجاست که فوتسال چه سرشتگی با مسایل دینی دارد؟که توانسته است جوانان 4روستارا دورهم جمع کندویک هفته مسابقه فوتبال برگزارنمایند؛مسابقه فوتبال چه جذابیتی برای این جوانان داشته است ؟درمقابل تعاونی فاقدچه جذابیت هایی یادارای چه دافعه هایی بوده است که نمی تواند به صورت 100درصد درمشارکت اعضا در طرح های زیر بنایی موفق عمل کند. چه رهیافت های ترویجی دراین خصوص وجود دارد؟

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد صفا

شروع خوبی است ادامه دهید .متشکرم