/ 2 نظر / 189 بازدید
ازحامیان استاد بغیازی

"وأمرُهم شوری بینَهُم" عقل را با عقل یاری یارکن امرهم شورا بخوان و کارکن باسلام اولین گردهمایی بزرگ حامیان استادکاکا بغیازی برای "خیر دعا آلماق "از شهروندان شریف پیش از افتتاح ستاد برگزار می شود. زمان : بعد از نماز عشاء چهارشنبه 15خرداد92 مکان : بندرترکمن خ ساحل 3