مهمان های خارجی (4 )

گ2 که از آن یکی مسن تر بود جواب داد دو روش معامله داریم . اولی اینکه که می توانی یکی از ما ها را یک ماه در اختیار داشته باشی یا فقط شبی در کنارت باشیم.اگر روش اول معامله را طالب باشی برایت 400 هزار  تومان هزینه دارد.اگر گزینه ی دوم را انتخاب کنی 50 هزار تومان برایت خرج بر می دارد.

من به چهارصد هزار تومان وپنجاه هزار تومان فکر می کردم.اگر امشب و فقط امشب 50 هزار تومان برای عیال کادو می خریدم می دانید چه قدر او را خوشحال می کردم.ولی اگر پنجاه تومان را به یکی از دو مسافر می دادم فقط جسم یک عدد فاهشه را در اختیار داشتم.

قبل از دیدن مهمان های آن طرف مرزی نظرم این بود که از آنها درخواست کنم در سفر های بعدی شان برایم کتاب کریم قربان نفس را بیاورند.ولی فکر من کجا وفکر آنها کجا

چهارصد تومان نه پنجاه تومان ،نمی شود تخفیف داد هر معامله ای برای خودش تخفیف دارد چرا این معامله جای چونه وتخفیف ندارد. اینها کلماتی بود که مرتب ادا می کردم. متوجه شدم که بدنم هم دارد تکان می خورد چشم را که باز کردم دیدم گلجه تان کنار بستر خواب است که می گوید بیدار شو وقت نماز صبح شده و بنده ی خدابا تکان دادنم قصد بیدار کردنم را دارد.چهارصد تومان پنجاه تومان چیه آن قدر فکر مادیات هستی که در خواب هم مشغول معامله هستی.

قربان این گلجه ساده تان برم. نمیدانست که مشغول چه معامله ای بودم.

تمام.

/ 6 نظر / 36 بازدید
له له

چه وقت بیدار کردن بود تازه به جاهای خوبش داشتیم میرسیدیم . دفعه دیگه یه جا دیگه بخواب [لبخند]

متین

اینا ماهیانه هم معامله می کنند! جالبه! [نیشخند] مرجان خانم قیمت ها اعلام شد! [چشمک]

گزل

بیچاره گلجه[نیشخند][نیشخند] بنده خدا نمیدونست که چی به چیه ، اگه می دونست که کلاتون پس معرکه بود[چشمک]

گزل

جالبه که من فک کردم فقط همینه نگین دنبال دار بوده و از اول خوندم حسابی ملت رو گذاشتین سر کار ها که آخرش چی میشه[نیشخند]

آيراتين

سفر جالبي داشتي و آموزنده براي كسانيكه در اين شرايط قرار بگيرند![رویا]

تباب

لالتیتل