به وبلاگ ظهری خوش آمدید

          ادبیات هنروعلم سه رکن اساسی پیشرفت بشریت بوده اند.

شناسنامه قربان محمد او را متولد 1318 خورشدی نشان میدهد ولی زبانا می گوید که هفتاد ودو سال سن دارد سی ودو سال به قول خودش واسه ارباب کار کرده دیگه چون پیر شده ارباب هم نمی خواهدش دو ونیم هکتار زمین دیم وکم بازده دارد میگفت دیگه از ارباب میخاد ببرد وروی زمین خودش کار کند. راننده تراکتور ماهری هست وبااینکه شماره آچار ومهره ها را نمیداند (بی سواد است)ولی یه نیگاه به آچار ومهره کفایت میکند تا کدوم مهره با کدوم آچار باز میشود .

او یکی از هزاران هزار روستایی است که طعم بازنشستگی را نخواهد چشید شاید بازنشستگی هم یکی از دوره های لذت بخش زندگی باشد. ولی قربان محمد دراین سال هم باید به تکاپوی تلاش برای معاش باید باشد وبه قولی وقتی مرد اونوقت نفس راحت میکشد. سن وسالی ازش گذشته چندین سال پی خوشایند ارباب کار کرده از بچه ها دور بوده از تربیت درستی برخوردار شان نکرده است .

ایکاش تا بیست ودوم بهمن سال هشتاد وپنج که هر روستایی با هر سن وسالی بیمه میشد قربان محمد هم بیمه میشد اگه باز نشسته نمیشد از مزایای دیگه اش استفاده میکرد.(از قبیل از کار افتادگی ، ناشی از کار وغیر ناشی از کار، برخورداری بازماندگان تحت تکفل متوفی) ایکاش به حرف اون ریش سفید یا آخوند آبادی که میگفت برای روز ندیده ات از مهندس طلب روزی داری از خدا بخواه واین حرفا که (( اونیکه که دندادن میده نان میده )) و...  وتا حالا کسی از گرسنگی نمرده و...گوش نمیداد.

بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر جهت رفع این مشکلات روستاییان تاسیس شده است .

ردیف

سطح درآمدی

ماهیانه

(ریال)

5درصد سهم بیمه شده بابت یک ماه

(ریال)

5درصد سهم بیمه شده بابت

یکسال

(ریال)*

10درصد سهم

دولت بابت یکسال

(ریال)

حداقل مستمری بابت یک ماه پیری از کار افتادگی ویا بازماندگان (ریال)**

1

900000

45000

540000

1080000

600000

2

1000000

50000

600000

1200000

666000

3

1100000

55000

660000

1320000

733000

4

1200000

60000

720000

1440000

800000

5

1300000

65000

780000

1560000

866000

6

1400000

70000

840000

1680000

933000

7

1500000

75000

900000

/ 4 نظر / 8 بازدید
مايا

قربان...قربان محمد بروم که هفتاد و دو سال دارد و تلاش می کند از گرسنگی نميرد..........

حميده سليمانی فندقلو

سلام مطلب که نوشتيد واقعا تاسف را در انسان ايجاد می کند. براستی آيا اين خداوند است که انسان را آفريده است يا عکس آن؟

ice man

درست میشه انشاالله