عذرگناهان عجیب وغریب

خیلی وقت بود که در برزخ بفرستم نفرستم این پست درگیر بودم.تااینکه امروز تصمیم گرفتم با موضوعی که  از چند وقت پیش استخوان گلو شده بود از طریق درج در وب خداحافظی کنم.هرچند که رضای قلبی به این کار ندارم ،ولی خب چه می شود کرد وب نویسی برای این کارها ست دیگر.

ربا در دین مبین اسلام حرام اندر حرام است به طوری که ربا دهنده وهم ربا گیرنده حتی کاتب آن نیز مشمول گناه نابخشودنی خداوند هستند.این دوست خوشگل مقدس ما علیرغم اعتراف به این موضوع بنا به یک قاعده ی کلی که عسر وحرج بسیاری از حرام ها را برایمان به حلال تبدیل میکند .ازجمله اینکه شخصی در اثر گرسنگی به مرحله موت نزدیک شود اکله های حرام برای او به حلال تبدیل میشوند او می تواند گوشت خوک یا گوشت حیوان مرداری را تناول نماید به قدر رفع موت .متاسفانه او در اثر بسیاری از ندانم کاری ها از جمله سلف خری و معامله های نسیه و فروش نقد آن وضرر زیان های مالی دیگر قدری به مفلسی افتاده و به قول امروزی ها فوق العاده بد حساب شده است.با این تفاصیل خود را مشمول قاعده کلی فوق الذکر در استخراج احکام الهی دانسته بدینتریب که به طریق اولی بسیاری از معامله های حرام برای او حلال است.ازجمله سپرده گذاری در بانک و اخذ وام وغیره

حالا بیا وشما بگو مرد تو 

                      بگذریم...

 

/ 1 نظر / 16 بازدید