به یاد دکتر نیازی

با اقای دکتر نیازی  مرحوم (دکترای دامپزشکی) سابقه آشنایتم به سال 1381 می رسد.آن سال برای شرکت می خواستیم تسهیلات بانکی بگیریم. دکتر نیز برای شرکتشان قصد دریافت تسهیلات داشتند.حاجیه خانم مادرشان نیزعضوشرکت ایشان بودند.برای امضا قرارداد که شامل چندین برگ میشد حاجیه خانم به عنوان بیسواد امضا زدند.مطابق فرم قرارداد شخصی سواد دار غیر از طرفین معامله ذیل برگه ها را مبنی برقرائت شدن متن قرارداد برای او باید امضا میکرد.آخرای وقت اداری وبانک خلوت بود.دکتر چشمش به بنده افتاد وازمن درخواست کرد که فرم را امضا نمایم.به شوخی گفتم چیقدرش به من میرسد؟به حاجیه خانم گفتم نکنه پسر ها به نام شما پول میگیرند وچیزی به شما نمیرسد.

حاجیه خانم گفت ((خدای ساقلاسین اوغلیم)). گفتم نارحت نشوید محض شوخی گفتم. وذیل برگه ها را چشم بسته  امضا کردم.

چند روز بعد کار بنده نیز به دکتر افتاد. جزوتسهیلات مورد درخواست ما از بانک خرید ادوات دنباله بند تراکتور بود که یک مورد آن چهاردستگاه عمیق کار غلات بود.چنانچه قصد خرید ادوات دنباله بند تراکتور ازطریق تسهیلات بانکی داشته باشید؛ باید بدانید که بانک صرفا به ادواتی تسهیلات میدهد که کارگاه سازنده گواهی  مرکزتست زراعی کرج را برای آن وسیله اخذ نموده باشد.  

متوجه شدیم درگنبد چند کارگاه سازنده عمیق   کار غلات وجود دارد.ولی تنها کارگاه دکتر نیازی شان دارای گواهی یاد شده می باشد. بااینکه دستگاه تولید کارگاه ایشان یک سال گارانتی دارد.دستگاه مشکلی نداشت تا بخواهیم از گارانتی استفاده کنیم.تا حالا هم خوب وعالی کار می کند.

هروقت همدیگر را می دیدیم سلام واحوال پرسی گرمی با من داشت اگر در حال رانندگی بودیم برای هم دستی تکان میدادیم. دربرخورد های با او چنانچه مجال صحبت بود همیشه از وضعیت کار دستگاهها سوال میکرد.همیشه تحت تاثیر متانت وآراستگی دکتر بودم.

ازتاریخچه کارگاه شان میگفت که در سابق پدر بزرگشان ارابه سازبوده است .یعنی صنعت در خانواده ی ایشان موروثی وصد البته رو به رشد بود.

تخم رفاقت بنده وایشان دران روز درآن بانک پاشیده شد.ولی دستگاههای تولید کارگاه ایشان سالیان سال است که در سرتاسر ایران بذرسرسبزی وبرکت را می کارند.هرکشاورز به یک امیدی یکی برای مکه رفتن یکی برای دخترعروس کردن یکی برای  پسرداماد کردن یکی برای ساختمان نو ساختن ونتیجه غایی فعالیت همگی شان  تولید نان از دل خاک است.

روحشان شادوقرین رحمت باد.

 

درمورد دستگاه عمیق کار غلات که به اشتباه ردیفکار نیز گفته می شود ذیلا توضیحات به عرض تان می رسد.

فرق عمیق کار وردیفکار:ردیفکار به دستگاه های کارنده ی بذر اطلاق می شود که روی بذر را پرس نمیکند وبعد از سبز شدن محصول می توانیم با ادوات داشت (ازقبیل وجین کن ) وارد مزرعه شویم. دستگاه عمیق کار بیشتر برای کاشت گندم وجو استفاده می شود بطوریکه روی بذر را پرس میکند. درحالت کار استاندار با ادوات داشت نمیتوانیم وارد مزرعه شویم .البته با بستن تعدای ازلوله های سقوط می تون فواصل بین ردیف  بذر کاری را بیشتر درنظر گرفت. مثلا جهت کاشت ذرت

چرا از عمیق کار غلات برای کاشت گندم استفاده می شود؟ درشرایط دیم کاری یکی ازمعضلات عمده بارش باران ناکافی بعد از بذرکاری است .به طوریکه روطوبت برای جوانه زدن ودرنهایت  سبز شدن محصول ناکافی است.که باعث کپک زدن بذر ودر اصطلاح ترکمنی باعث ((پاتلمه)) می شود. دستگاه عمیق کار درحداکثرعمق مجاز بذررا قرارداده از سبز شدن بذر بابارندگی اندک جلوگیری میکند. البته دارای مزایای دیگری نیز می باشد که خارج از حوصله این بحث است.

/ 4 نظر / 20 بازدید
مرضیه

الله رحمت ایله سن

تایاق

سلام . الله رحمت ایله سین .حالا از تراکتور و شخم زنی و ... گفتی ، بیاد آنه دالی افتادم . ایشان با تراکتوری در یک شب تاریک زمین را شخم میزده یعنی دیکیز میزده ، قبل از رفتن هم با قره گوله دوپینگی کرده در عالم هاپه روت دیکیز از تراکتور جدا میشه ، انه یه دور میزنه میاد روی دیکیز خودش ، با خوشحالی می پره بالا که یک دیکیز در صحرا پیدا کرده ... تراکتور را دور میزنه میبینه مال خودش بوده .[خنده]

اغلن

من هم میگم خدارحمتش کنه. خوبه که یادی ازاونها میکنید. خدا همه زحمتکشان برای بشریت رو بیامرزه

فریدون

[گل][قلب][گل] سلام: با ردیف کار معمولا در دیم موازی دامنه(عمود بر شیب) بذر را میکارند تا از اب باران حداکثر استفاده بشود . و عمیق کار را دقیقا خوب توصیف کردید مشکل اساسی این اداوات نگهداری در فصل زمستان است که معمولا به علت هزینه های غیر قابل تامین خوب نگهداری نمیشود خداوند روح دکتر نیازی را قرین رحمت فرماید امین [گل][قلب][گل]