اثبات وحدانیت خالق از طریق بروکراسی

یادمه برای برق رسانی به تاسیسات شرکتمان ،اداره برق به چند اداره استعلام داد. یکی ازآنها جهاد کشاورزی بود که از نظر سم پاشی هوایی ویک مورد دیگر باید اظهار نظر میکردند. کارشناس مربوطه سم پاشی هوایی را با کلی اقای مهندس آقای مهندس گویان برای بازدید آوردم. بین راه حرفای خوبی میزد واز فضل وکمالاتش میگفت که توصیه های فنی اش خیلی بالاتر از توصیه های فنی رسمی اداره متبوعه اش است وکلی فخر ومبالات داشت. ولی بعد از اتمام بازدید، در دفترش که میخواست نظرش را بنویسد فهمیدم که از نظر فهم کوچکترین مساله بورکراسی اداری بی اطلاع تشریف دارد. میگفت خب اداره برق به جاهای دیگه ای هم استعلام داده جواب اونا رو هم باید بگیری منم بهش گفتم مسلماً جواب انها را خواهم گرفت اگه نگیرم که اداره برق به ما خدمات نمیدهد که .میگفت نه جواب اونا رو هم باید بیاری من ببینم اونوقت من جواب استعلامت را میدهم .

کاملا نگاه عاقل اندر سفیه بهش کردم با رییس مستقیم اش صحبت کردم ایشان هم فرمایش کردند مسئولیت اخذ موافقت سایر ادارات به عهده متقاضی هست وحتی این را رسما در نامه شان هم قید کردند. به عنوان مدرک کتبی این مورد در بایگانی موجود میباشد.

اگر هراداره ای میگفت جواب آن یکی را بگیر کار گره میخورد ودر یک دور یا تسلسل گیر میکردیم.دور وتسلسل یکی از براهینی است که برای اثبات وحدانیت خالق استفاده میشد. وشما هم حتما مثه من آن برهان را مطالعه فرموده اید.

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
گزل

کاغذ بازی ====>تنها چیزی که از پس بیشتر اداره جات (شایدم همه ) بر میاد و عمر شریف آدمی با همین کاغذبازی های بی ارزش به هدر میره

تایاق

ظهری عزیز با سلام . هواپیمای سم پاش که گفتی یاد مسئله ای افتادم . زابلیها داشتند بیجن کاری میکردند ، هواپیمایی سمپاش فکر میکنم همان آدمی که شما درگیرش شدی بدون کاغذ بازی فرستاده باشد از ارتفاع کم سمپاشی میکرده . پیرمردی از میان انها نگاهی به هواپیما کرده به بقیه میگوید : قدرت خدا را سیکو ، تکه حلب در آسمون پرواز مینه ..