درد سرهای شرعی حالی آقا وسالپی

سالپی گوساله ای داشت که روز به روز فربه وفربه تر می شد این فربهی گوساله ی او تعجب همه اهالی را برانگیخته بود. اهالی کاوش به عمل آوردند و به این نتیجه رسیدند که گوساله از سگ تازه زایمان کرده ی همسایه ی او که توله هایش را بروبچ آبادی به دلایل نامعلومی سرقت کرده بودند، شیر می خورد.

سالپی واهالی آبادی مان  نزد حالی آقا آمدند وحکم شرعی گوساله را پرسان شدندحالی آقا هم صاحب گوساله را مایوس کرد وبا توجه به جمیع مطالعات علوم دینی اش حکم به حرام بودن گوساله وگوشت آن فتوا داد.

دلالی هم آمد گوساله را از سالپی  خرید از آن به بعدش بنده خبر ندارم گوشتش را کدام کد بانویی برای بچه اش کباب کرده یا در کدام رستوران در شب جمعه ای نوش جان کرده اید.

حالی آقا  به نیت قربانی در عید قربان گاوی خریده بود. به خورد وخوراک آن خوب می رسید.گاو روز به روز فربه تر می شد. حالی آقا متوج نبود که چاقی گاوش ناشی از آبستنی اش است. روز عید قربان سراغ گاوش رفت تا آن را قربانی نماید متوج شد دیشب گاوش زاییده وگوساله ای نزدش هست.

حالی آقا مردد بود که چیکار کند گاو تازه زاییده را قربانی بکند یا نکند.

حالی آقای نیمچه ملا کتاب های دوران طلبه گی اش را بالا وپایین کرد ولی نتوانست حکم شرعی موضوع را بیابد.

سراغ استادش رفت .استاد در پاسخ استفتا حالی آقا گفت گاو وگوساله را با هم قربانی کن.حالی آقا که دلش نمیامد گوساله یک روزه را قربانی کند گفت آخه استاد چطوری سریک گوساله یک روزه را ببرم دلم رضا نمیدهد.

استاد گفت :دل حضرت ابراهیم علیه السلام به قربانی کردن فرزندش رضا داد تو چطور نمی توانی گوساله ای را قربانی کنی؟!

درد سرتان ندهم حالی آقا گاو وگوساله را بازار برد وفروخت ویک راس گاو چاق وچله خرید وقربانی نمود.

/ 5 نظر / 15 بازدید
تميم

از فتواي استادتان تعجب كردم. مگه يه گاو در مورد قرباني براي هفت نفر كفايت نمي‌كنه؟! پس اضافه شدن گوساله چه مفهومي داره؟! به نظرم بهترين كار ممكن رو انجام دادين، چون اگه گاو را هم به تنهايي قرباني مي‌كردين، گوساله هه بي‌مادر مي‌ماند. و بي‌مادر ماندن سخته!

اجو

امان از دست فتواهای ...... این ....... امان !

مقصد

سلام! حضور مبارک ات با ابراز همدری مارا مسرور کرد. ... بلاخره زمانه ما همین است که هست باید واقعیّت را قبول کرد. چنانچه اگر توانش رو داشته باشیم حّداقلّ خودمان را آنطور که شایسته است، با شرایط وفق بدهیم. ضمنا مطلب جالبی رو در وبلاگ گذاشته اید! [هورا]... موفق و مؤیّد باشید ظهری ارزشمند![گل]

سایرا

[گل][گل][گل][گل] با درود [گل][گل][گل][گل] قربانی کردن یک بچه گوساله و قربانی کردن انسانیت هر دو دور از انسانیتن. حالی آقا بهترین کار رو کرد.

سردار

بعضی وقتها عجب گاوهایی پیدا میشن [لبخند] بسیار جالب بود[گل]