وزن گاو حالی آقا وباقی قضایا

تا حالا یکی از اهالی روستایمان به نام سالپی را برایتان معرفی کردم

. که به یالانچی (دروغگو بودن) شهره است. وقتی با تعدادی از اهالی در مغازه ی نسبتا پر رونقش مینشست وبحث شان گل میگرفت برای گرفتن نتیجه از بحث شان هیچ چیزی جلو دارشان نبود. آن روز جلوی مغازه نشسته بودند وبحث خاصی هنوز پیش نیامده بود. ناگهان چشم نامبارک یکی از بیکارهایی که در جمع نامبارک تر سالپی یالانچی نشسته بود به گاو حالی آقا افتاد که از چرا بر میگشت. گفت مضنه وزن گاو حالی آقا به نظرم 220 الی 230 کیلو است که چیزی در حدود110 الی 115 کیلو گوشت دارد

سالپی که دشمنی دیرینه ای با حالی اقا دارد گفت نه بابا جان حالی اقا وعده هایی از غذای خود و خانواده اش را به حساب ثواب داشتن کم خوری حذف کرده حالا هم چین آدمی به گاوش آنقدر غذا و خوراک میدهد که وزنش به 230

کیلو و بالاتر برسد فوق فوقش جمع وزنش 150 کیلو است.

نظر های مختلف گفته شد بحث ها بالا گرفت گاو حالی آقا هم به مغازه نزدیک تر می شد. یکی از جمع بلند شد وگاو زبان بسته را نگه داشت و دستی به بدن وگوشت تن آن کشید وگفت: گاو حالی آقا مثل صاحبش تو دار است و رازش را به سادگی افشا نمیکند. بیایید وزنش کنیم . گاو را کاملا به جلوی مغازه سالپی آوردند آن موقع متوج شدند که داخل مغازه تنها یک ترازوی نامیزان سالپی هست که وزن گاو را تحمل نمیکند. یکی پیشنهاد داد بیایید گاو را ذبح کنیم وگوشتش را ریز ریز کنیم. بلافاصله تصمیم به ذبح اخذ شد وچون همگی قصاب باالفطره ای بودند. عمل ذبح در کوتاه تر ین زمان ممکن انجام شد. قطعه قطعه ی گوشت گاو حالی آقا را روی ترازو گذاشتند و توزین کردند. بعد از اتمام توزین همه گوشت ها را داخل کیسه ای ریخته توسط سالپی دم در خانه ی حالی آقا فرستادند

سالپی کیسه را تحویل حالی آقا داد و ماوقع را هم توضیح داد

حالی آقا که کارد میزدی خونش در نمی آمد

.پیچاق)کارد ش را از غلافش در آورد و به سمت سالپی حمله کرد سالپی سوار بر موتورش فرار را بر قرار ترجیح داد

حالی آقا دنبال سالپی میدوید و میگفت و ایستا قپان برای وزن کشی تن تو هم پیدا نمیشه و ایستا میخواهم گوشت تنت را قطعه قطعه کنم

. بز ارم روی ترازوی نامیزان خودت

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
آسمون

واقعا اتفاق افتاده؟اگه من جای حالی آقا بودم تک تکشونو ذبح می کردم و بعد وزن کردنشون می بردمشون دم در خونشون تحویل می دادم(شوخی کردما).اما کار خوبی نکردن .اهالی روستا تو جمجمه هاشون مغزی واسه فکر کردن ندارن مثل اینکه . نه؟